Социјални мрежи:

Одржувањето на социјални мрежи, се одвива на тој начин што ние за вас ќе поставуваме одреден број на високо квалитетни и средени постови и сториња а колку постови вие би сакале да имате поставено на вашите социјални медиуми останува вие самите да го одберете, според нашиот ценовник:

Погледни ги нашите примери

Ценовник неделно:

Startup Week

6 / неделно
 • 2 постови
 • 2 сториња
 • 24 часовна поддршка

Basic Week

9 / неделно
 • 3 постови
 • 3 сториња
 • 24 часовна поддршка

Busy Week

12 / неделно
 • 4 постови
 • 4 сториња
 • 24 часовна поддршка

Premium Week

15 / неделно
 • 5 постови
 • 5 сториња
 • 24 часовна поддршка

Ценовник месечно:

Startup Month

24 / месечно
 • 8 постови
 • 8 сториња
 • 2 пати неделно
 • 24 часовна поддршка

Basic Week

33 / месечно
 • 12 постови
 • 12 сториња
 • 3 пати неделно
 • 24 часовна поддршка

Busy Week

41 / месечно
 • 16 постови
 • 16 сториња
 • 4 пати неделно
 • 24 часовна поддршка

Premium Week

50 / месечно
 • 25 постови
 • 25 сториња
 • 5 пати неделно
 • 24 часовна поддршка
077895280